brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

Zahrada MŠ Chýně v přírodním stylu

 

  • projekt Palouček MŠ je spolufinancován z prostředků Státního fondu životního prostředí v rámci Národního programu životního prostředí , prioritní osa 6., 6.1., 6.1.C
  • registrační číslo projektu: 06661862
  • termín realizace: srpen 2018 – březen 2020
  • místo realizace: Zahrada MŠ Chýně, Ke školce 57, Chýně

 

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci uzavřené výzvy Státního fondu životního prostředí České republiky – Národního programu životního prostředí , prioritní oblast 6, 6.1 , 6.1.C. 

  • Název zakázky: Zahrada MŠ Chýně v přírodním stylu, 
  • Druh zakázky: Dodávka venkovních prvků a zahradnické práce
  • Lhůta pro podání nabídky: 7 .ledna 2019  do 12:00 hod.
  • Otevírání obálek dne 7. ledna 2019 ve 12:30 hod v kanceláři školy

Příloha č.2 je ke stažení zde: http://www.uschovna.cz/zasilka/DV29GF3TPXFTI452-H3E/