brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

Výstavba nové ZŠ – vybavení odborných učeben

Název projektu: Výstavba nové ZŠ – vybavení odborných učeben

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005925

Zahájení realizace projektu: 1. 2. 2017

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2018

Délka realizace: 23 měsíců

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 589 322

Výše podpory: 1 430 389,80

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zkvalitnit infrastrukturu a vybavení pro základní vzdělávání v obci Chýně. Aktivitami projektu proto nákupy vybavení 7 odborných učeben pro základní vzdělávání: 

– 2 učeben přírodovědných předmětů (chemie, fyzika, přírodověda, přírodopis),

– učebny informatiky zaměřené i na grafiku a multimédia,

– 2 učeben cizích jazyků (angličtina, němčina),

– 2 učeben technických předmětů (dílny, rukodělná výroba, řemesla).

Učebny se budou kompletně vybavovat novými učebními pomůckami a výpočetní technikou.

 

Oznámení výběrového řízení – 2.výzva

v rámci IROP otevřené výzvy č.66 Infrastruktura vzdělávání

Název zakázky: Výstavba nové ZŠ – vybavení odborných učeben, registrační číslo: CZ06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005925

Druh zakázky: Dodávka vybavení odborných učeben

Lhůta pro podání nabídek: 15.11. 2018 do 12 hodin

Příloha č.2 Specifikace a slepy rozpocetChýněvybavení
Příloha č.3 Smlouva Chýně vybavení_2