brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

Projekty školy

„Projekt Výstavba nové základní devítileté školy v Chýni byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje“

 

 

 

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. 

Název projektu: ZŠ a MŠ Chýně 22

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005588

Zahájení realizace projektu: 01. 09. 2017

Ukončení realizace projektu: 31. 08. 2019

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 1 049 332,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.