brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

Program Ekoškola

Naše škola se zapojila do mezinárodního vzdělávacího programu Ekoškola, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Program Ekoškola probíhá v dalších 52 zemích světa a je do něj zapojeno přes 38 000 škol. Jeho mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Fundation for Environmental Edication). V České Republice probíhá program Ekoškola pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva životního prostředí. Koordinátorem projektu v ČR je Sdružení TEREZA. V ČR je do programu zapojeno 254 škol.

Více informací o tomto programu se můžete dozvědět na webových stránkách www.ekoskola.cz a program můžete podpořit i na www.facebook.com/EkoskolaCZ

JAK TO VŠECHNO FUNGUJE?

Žáci si mezi sebou zvolí své zástupce do tzv. Ekotýmu, který má na starosti realizaci zadávaných úkolů a projektů. Provádí celkovou analýzu ekologického stavu školy a na jeho základě dále vymýšlí různá vylepšení zjištěných nedostatků v oblasti odpadů, energií, vody, prostředí školy a snaží se o plnění vytyčených cílů. Celý tým je hlavou programu. Ekotým se snaží přebrat odpovědnost za realizaci programu a zapojit do něj celou školu. V Ekotýmu rádi uvítáme i někoho z řad rodičů! O našich schůzkách a realizovaných činnostech Vás budeme průběžně informovat na webových stránkách školy.

Veškerá témata související s programem Ekoškola se průběžně prolínají ve výuce všech ročníků v rámci environmentální výchovy žáků.

Při úspěšném plnění úkolů a realizaci vytyčených cílů, zažádáme koordinátora projektu o provedení auditu na naší škole a při jeho kladném vyhodnocení nám může být udělen mezinárodní titul EKOŠKOLA . Tím si zvýšíme prestiž a uznání mezi ostatními školami.

 

HRA EKOLAMPOV

Ekolampov je virtuální město, jehož obyvatele spojuje odpovědnost k přírodě. Vytvořením vlastního domu se snaží plnit různé vzdělávací úkoly, které vedou ke zlepšení životního prostředí ve městě a ve svém domě. Nejdůležitější je, že každý obyvatel města může podpořit svojí školu zapojenou v programu Ekoškola! Je to jednoduché a podpořit nás můžete i Vy. Stačí jen krátká registrace ne webových stránkách www.ekolampov.cz, vytvořit si vlastní dům a v dolním menu, v záložce hlavní panel, kliknout na zelenou ikonku s obrázkem školy, vyhledat tu naší tj, ZŠ Chýně zapsat se k nám a začít plnit zadávané vzdělávací úkoly. Jejich plněním získává naše virtuální škola cenné ekobody, které budeme moci vyměnit za hodnotné odměny pro žáky. Zároveň také budete mít přehled o právě probíhajících úkolech v programu Ekoškola, které žáci plní v průběhu vyučování a školní družině.