brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

Platby šk. rok 2018-2019

  • číslo účtu:  182 049 576/0300

VŠICHNI ŽÁCI ŠKOLY se musí registrovat u vedoucí školní jídelny paní Turské, i přesto že nebudou navštěvovat školní jídelnu. Paní Turská je zaregistruje a dá jim unikátní VARIABILNÍ SYMBOL, který budou používat pro platby po celou dobu školní docházky. Pro platby během školní docházky pak rodiče používají tento variabilní symbol, který nám jasně říká, za jaké dítě je placeno.

A dále budou rodiče u plateb uvádět SPECIFICKÝ SYMBOL, který je určen pro daný okruh plateb. Tedy každá specifická akce, či platba má svůj specifický symbol. Tím škola zjistí, za jakou akci je placeno.

Při každé platbě, prosíme, uvádějte do předmětu platby PŘÍJMENÍ DÍTĚTE.

Jednotlivé platby, prosíme, neslučujte. Každou pošlete zvlášť, abychom dokázali identifikovat o jaký účel se jedná.

Níže uvádíme přehled plateb, které platí pro školní rok 2018-2019.

Školní družina

SPECIFICKÝ SYMBOL – 20

Platba za školní rok 2018-2019:

za období září-prosinec částka 800,- do konce září na účet školy 182049576/0300  S.S. 20, V.S. dítěte, do poznámek, prosím, uveďte jméno dítěte.

za období leden-červen částka 1200,- do 15. ledna 2018 na účet školy S.S. 20 V.S. dítěte, nezapomeňte, prosím, opět uvést jméno dítěte.

Pokud chcete družinu uhradit najednou, určitě můžete. Částku 2000,- zasílejte opět na účet školy se stejným S.S. 20, V.S. dítěte, a do poznámek opět uvést jméno dítěte.

Pracovní sešity a školní sešity

Specifický symbol – 500

Na začátku září Vám sdělíme výši platby za školní pracovní sešity, učebnice apod. Tuto částku uhraďte převodem na účet školy 182 049 576/0300. Uveďte variabilní symbol svého dítěte a specifický symbol 500. 

Školní fond

částka: 200,- Kč/žák

Specifický symbol – 600

Jedná se o příspěvek na tisk, kopírování, papíry.  Jednorázová částka se platí převodem na účet školy 182 049 576/0300. Uveďte variabilní symbol svého dítěte a specifický symbol 600. Zaplaťte do 15. října. 

Výtvarné potřeby

Specifický symbol – 700

Pozor – týká se pouze tříd 3.A, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 8.A

V letošním školním roce bude změna. Děti z výše uvedených tříd, nebudou nosit vlastní kufříky na výtvarnou výchovu. Budou se svými učitelkami využívat výtvarný ateliér a veškeré pomůcky budou dostávat. Proto budeme v těchto třídách vybírat jednorázový poplatek 200 Kč na celý školní rok. Jednorázová částka se platí převodem na účet školy 182 049 576/0300. Uveďte variabilní symbol svého dítěte a specifický symbol 700. Zaplaťte, prosíme, do konce října.  

Kroužky

Informace o platbách kroužků naleznete v záložce kroužky. Nicméně systém je stejný – každý kroužek má svůj specifický symbol a uvádíte variabilní symbol dítěte.

Třídní fond

Jednotliví třídní učitelé mohou vybírat třídní fond, jehož výši si sami stanovují. Třídní fond se platí hotově přímo třídnímu učiteli.