brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

Výlet do čokoládovny – školní družina

Školní družina plánuje výlet do Čokoládovny ve dnech 3.12. a 12.12.  Oba termíny jsou již plně obsazeny, pro náhradníky, kteří se zapsali na oba termíny, nabízíme ještě náhradní termín 11.12.  Náhradníky budeme kontaktovat, nebo se mohou hlásit ve svých odděleních družiny.
Od školy se vyráží v 13:00 a návrat ke škole  do 17:30, dle dopravy.
Platba za výlet probíhá od 25.11.do 28.11. a finanční částka se předává vychovatelce daného oddělení.
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výlet do čokoládovny – školní družina

Info stávka

Vážení rodiče,

školské odbory vyhlásily na středu 6.11. jednodenní stávku. Pakliže oblast školství nesledujete detailně, dovolím si Vám uvést několik důvodů, proč k celé situaci došlo a jaké jsou v této oblasti palčivé problémy českého školství. Upozorňuji, že se jedná o můj pohled z pozice učitele/ředitele. Pakliže Vás tato informace nezajímá, doporučuji rovnou přeskočit k poslednímu odstavci.

Je potřeba také vysvětlit, co znamená tarifní složka a nadtarifní složka platu – tarifní tabulky jsou závazné a co je v tarifních tabulkách=tarifní složce, tak „musí“ školy na platy dostat a učitelé obdržet. Musí jsem dal do uvozovek, neb v minulosti došlo i k tomu, že se tarify navýšily, ale objem peněz, který šel do škol, nikoliv. Nadtarifní složka platu jsou vlastně zbývající peníze, které do škol stát pošle a které zbudou poté, co jsou vyplaceny tarifní složky. Tyto peníze ředitel může použít na prémie pro kvalitní učitele, za mimořádné úkoly apod.

Je pravdou, že současná vláda pravidelně navyšuje tarifní tabulky. Nicméně i tak si dovoluji poznamenat, že neplní své sliby. Na začátku roku bylo slibováno navýšení od ledna 2020 o 15 procent. V tuto chvíli se jedná o navýšení o 10%. A zároveň (a to je nyní ta „záminka“ pro stávku) z těch 10% chce vláda dát 8% do navýšení tarifů a 2% do nadtarifních složek. Slib Andreje Babiše zde v cca 13:09 https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126672097-otazky-vaclava-moravce/219411030501103. Vcelku úderné shrnutí slibů, jak je školství priorita pro všechny vlády naleznete zde https://video.aktualne.cz/dvtv/ucitel-konecne-bere-vic-nez-prodavac-lidlu-ale-uzivi-se-v-ce/r~a11615d8523611e9b5e8ac1f6b220ee8/. Ono porovnávání s platy pokladních v Lidlu je smutné – se vší úctou k zaměstnancům supermarketů.

Další obavy, které v souvislosti s financováním panují se odvíjejí od toho, že od ledna 2020 se mění způsob financování regionálního školství (= obcemi a kraji zřizovaných škol) a tedy se část učitelské veřejnosti obává, že navýšení, které nebude v tarifních tabulkách, k nim nedoputuje, protože zbytek peněz spolkne špatně financovaná reforma.

Zároveň vláda slibuje 45 tisíc průměrně hrubého v roce 2021. K čemuž se má každoročně postupným navyšováním dostat. Mám pocit, že navýšení v lednu 2021 bude muset být výrazně velký skok, aby slibům vláda dostála. Nicméně v porovnání s jinými vysokoškolskými profesemi je to stále tristní. Dovolím si zasdílet aktuální platovou tabulku pedagogických pracovníků – učitel je ve 12. platové třídě, začínající učitel má 1.stupeň. Což je 28 630 Kč hrubého. Což jsme na zhruba 22 000 Kč čistého. To prostě není žádná hitparáda, na toto se těžko noví učitelé lákají. Platová tabulka_pedagogové 2019.png

Za opravdu hroznou považuji situaci s platovým ohodnocením nepedagogických pracovníků. Zde k nahlédnutí tarifní tabulka nepedagogů Platová tabulka_nepedagogové 2019.png.  Pomocná síla v kuchyni, uklízečky, provozní zaměstnanci v MŠ apod. mají plat 16 320 hrubého měsíčně. Přijde mi navýsost trapné, abych matkám od rodin posílal za jejich měsíční práci zhruba 12-13 tisíc čistého měsíčně.

Další hodně podhodnocená činnost je práce třídního učitele. Maximální příplatek za třídnictví je stanoven na 1300 Kč měsíčně. Být třídním učitelem se naprosto nevyplatí – čas strávený s dětmi na všech možných akcích, při řešení výchovně pedagogických problémů, při RUŽ apod. se nedá ohodnotit 1300 Kč za měsíc. To je z mého pohledu opravdový výsměch. Děkuji všem učitelům, kteří třídnictví berou a dělají s nasazením a láskou.

Pokusil jsem se hodně jednoduše nastínit, proč odbory na středu vyhlásily stávku a jaké další problémy s financemi ve školství jsou. Navzdory všem výše uvedeným důvodům, které v nás dle mě oprávněně vzbuzují zklamání a rozhořčení, jsme se v naší škole rozhodli ke stávce nepřipojit. Současné načasování stávky nám přijde nevhodné, unáhlené. Zároveň není odbory jednoznačně komunikováno, zda se jedná o stávku za splnění slibu o navýšení 15 % nebo se jedná pouze o stávku za 2% do tarifů, nikoliv do nadtarifních složek. Současné příčiny nespokojenosti nám přijdou sice závažné, nicméně nikoliv natolik, abychom se uchýlili ke krajnímu řešení pomocí stávky. Zároveň bychom rádi, aby rodiče byli při případné stávce na naší straně, což se obáváme, že v tuto chvíli by nemuselo nastat vzhledem k nedostatečné komunikaci celé situace směrem k veřejnosti.

Přeji hezké odpoledne.

Jaroslav Novák

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Info stávka

Nabídka volnočasových aktivit pro starší děti, mládež, dospělé a seniory

Od druhého pololetí bychom rádi nabídli další zájmové aktivity starším dětem, mládeži, dospělým, seniorům. Pomozte nám, prosím, se sestavením nabídky. Věnujte 5 minut krátkému dotazníku, případně pište rovnou Vaše nápady na mail vyvialova.leona@zschyne.cz

DOTAZNÍK: https://forms.gle/vdwaG6LeGWV4VULj7

Na obrázku může být: text
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nabídka volnočasových aktivit pro starší děti, mládež, dospělé a seniory

Zahrada v MŠ – brigáda

Přijďte s námi v sobotu 9.11. sázet keře a stromy, montovat nábytek z palet, připravovat nové hřiště k provozu. Cosi dobrého k jídlu a pití připravíme, stačí, když přijdete pracovně oblečeni, dobře naladěni. Děti, vlastní nářadí, pracovní úsilí – to vše je vítáno 🙂

Sraz bude na zahradě školky v 9 hod ráno.

Zájemce prosíme, aby se nahlásili ve školce, nebo na mail vyvialova.leona@zschyne.cz. Děkujeme!

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zahrada v MŠ – brigáda

Lampionový průvod

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Lampionový průvod

Varieté „Kouzelný cirkus“ – akce družiny

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Varieté „Kouzelný cirkus“ – akce družiny

Záložka do knihy spojuje školy

Žáci třetích, čtvrtých a pátých ročníků Základní školy Chýně se zapojili do
10. ročníku česko – slovenského projektu Záložka do knihy spojuje, který vyhlásila
knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě.
Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami. Naší škole
byla přidělena Základní škola Liptovská Teplička. Žáci vytvoří záložky do knihy,
na kterých libovolnou technikou ztvární téma česko – slovenského projektu List
za listem – baví mě číst, a vymění si je s partnerskou školou ve Slovenské republice.
Výměnu záložek využijeme na poznání slovenského jazyka a života žáků
na Slovensku.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Záložka do knihy spojuje školy

Týden zdraví

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Týden zdraví

Umístění dětí ve školní družině

Vážení rodiče,
tento týden informace ohledně umístění Vašeho dítěte do konkrétní třídy školní družiny najdete buď ve škole online, u pana vratného a nebo u vedoucí vychovatelky Simony Pospíšilové (třída 3.C- 1.patro vpravo).

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Umístění dětí ve školní družině

Informace k začátku školního roku 2019-2020

Vážení rodičové, milé děti, vítám Vás po prázdninách na prahu podzimu.

Rád bych Vám sdělil několik základních informací k začátku nového školního roku.

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN

První školní den se všichni potkáme v 8.15 na nádvoří školy. Proběhne tradiční úvodní rituál vítání. Tedy postupně představíme třídní učitele jednotlivých ročníků, kteří si odvedou své žáky do třídy. Nakonec nám zbydou žáci prvních ročníků, kteří jsou jednotlivě vyzváni naším historickým zvonečkem, aby si na něj zazvonili a zvoneček je přiřadí ke správné paní učitelce, která si děti odvede do třídy. V případě špatného počasí proběhne uvítání v hale školy. Všichni žáci budou mít jen jednu vyučovací hodinu, tedy budou končit nejdříve v 9:00. Počítejte s tím, že se zejména u prvních ročníků tento čas může protáhnout. Rodiče nejen prvních ročníků mohou jít za svými dětmi až do učebny. Mohou je sledovat a fotografovat po celou dobu prvního školního dne. Jen k sobě a k paní učitelkám buďte, prosím, ohleduplní, bude nás ve škole a hlavně ve třídách v tu chvíli opravdu hodně.

V pondělí 2. září večer od 17 hodin proběhne v areálu školy setkání pro děti a rodiče prvních ročníků. Bližší informace Vám podají paní učitelky první školní den. Nicméně se můžete těšit na drobné hříčky, společné úkoly apod. Nejedná se o třídní schůzky, ale o první neformální potkávací akci dětí, rodičů a paní učitelek. Cílem je první stmelení a seznámení nových kolektivů dětí i rodičů.

Pokud budete chtít pro svého potomka oběd hned na pondělí 2. září, je potřeba si ho objednat. Na další dny bude objednávka jídel fungovat běžným způsobem.

Školní družina bude v provozu již od pondělí 2. září od 9.00 hodin do 17:00, tedy první školní den nebude ranní družina.

První školní den ráno bude na nádvoří před školou k dispozici fotograf od společnosti Canon s připravenou tiskárnou a v rámci propagační akce bude fotit zájemce nejen z řad prvňáčků a postupně fotografie tisknout a rozdávat. Podobnou službu jsme nabízeli před dvěma lety. Pokud budete mít zájem o vyfocení, pak se nejspíše vyplatí přijít o chvilku dříve. Pokud se necháte vyfotit a nestihnete si fotografii vyzvednout, pak předpokládám, že je rozdají učitelé následující dny.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Pokud byste potřebovali komunikovat s paní vedoucí školní jídelny paní Turskou, tak můžete v následující časy: pondělí 26.8. v době 8:00-10:00 a 13:00-15:00; středa 28.8. 10:00-12:00 a 14:00-16:00; čtvrtek 29.8. v době 8:00-10:00 a v pátek 30.8. v čase 9:00-11:00.  Od 2. září bude mít paní Turská úřední hodiny klasicky ráno v čase 8:00-9:00. Připomínám, že pokud budete chtít pro svého potomka oběd hned na pondělí 2. září, je potřeba si ho objednat.

 

KROUŽKY A ZUŠ

Přehled kroužků bude vyvěšen na webu školy(http://zschyne.cz/krouzky-pro-deti/). Přihlašování proběhne elektronicky, a to v termínu 3.-11.9. Odkaz na přihlášku bude na webových stránkách. V přihlášce pouze vyjadřujete zájem o dané kroužky. Kroužky mají omezenou kapacitu, rozhoduje tedy pořadí přihlášení. Zda jste do kroužku přijatí se dozvíte do 15.9. elektronicky na mail, který uvedete v přihlášce. Od 16.9. – 19.9. musíte přijít podepsat přihlášku do kanceláře školy a donést potvrzení o zaplacení či zaplatit na místě. Kancelář bude pro tyto účely otevřena: pondělí a středa 7:30 – 9:00, 12:30 – 19:00, úterý a čtvrtek 7:30 – 9:00, 12:30 – 16:00. Kroužky začínají většinou v týdnu 23.9.2019

Na webu školy uvádíme nabídku všech kroužků, které jsou v Chýni dostupné. Pokud je organizátorem někdo jiný než škola (to je uvedeno v posledním sloupci nabídkové tabulky), je nutné se přihlásit přímo u pořadatele kroužku. Dotazy ohledně kroužků vám zodpovíme na mailu: vyvialova.leona@zschyne.cz.

Zápis do ZUŠ paní Dr. Lidinské proběhne v úterý 3. září v době mezi 11:00 a 16:00 v aule školy.

VÝUKA PRVNÍ TÝDEN

Během prvního týdne bude výuka probíhat takto:

Pondělí 2. září                 všechny ročníky mají výuku 8:15-9:00.

Úterý 3. září                    přípravná třída + 1.ročníky 8:15 – 9:55

2.-5. ročníky 8.15- 11:30

6.-9. ročníky 8:15-12:05

Středa 4. září                   přípravná třída + 1.ročníky 8:15 – 11:30

2.-9. ročník dle rozvrhu

Čtvrtek 5. září                 přípravná třída + 1.ročníky 8:15 – 12:05

2.-9. ročník dle rozvrhu

Pátek 6. září                    přípravná třída + 1.ročníky 8:15 – 12:05

2.-9. ročník dle rozvrhu

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Na třídních schůzkách či na webu následně naleznete základní přehled školních akcí.

Aktuální důležité termíny jsou:

3.9.       zápis do ZUŠ Dr. Lidinské

9.9.       třídní schůzky hromadné – 1. stupeň od 17:00, 2. stupeň od 17:45

16.9.     seminář Hejného matematiky pro rodiče (nejen) z prvních tříd – od 17:30

27.9.     ředitelské volno (ŠD bude v provozu celý den)

VSTUP DO ŠKOLY

Jako vždy během měsíce září mohou rodiče menších dětí ráno před výukou vstupovat do školy a dopomáhat jim s převlékáním a adaptací. Od října již budou děti samostatné a rodiče do školy nebudou ráno vstupovat. Během začátku roku budou rodiče dostávat kartičky opravňující ke vstupu do školy.

Příchod do ranní družiny je v čase 7:00 až 7:45. V čase 7:45 až 7:55 je škola zavřena. Příchod do školy na výuku je v době 7:55 – 8.10 – otevřeny jsou oba vchody. V době výuky 8.15 – 12:00 je škola zavřená a návštěvníci zvoní na zvonky. Od 12:00 do 17:00 se do školy vchází jen vchodem přes pana vrátného (předložit kartičku nebo se zapsat do knihy návštěv). Od 17:00 jsou vchody zavřeny a ZUŠ učitelé a lektoři kroužků vpouštějí a vypouštějí své žáky.

 

POPRVÉ V CHÝNI

Vskutku historickou událostí je skutečnost, že letos poprvé jsou v Chýni žáci devátého ročníku. Na konci roku budeme mít poprvé v historii děti, které odchodily 9 let povinné školní docházky v jedné instituci (záměrně nepíši v jedné škole). Přeji našim deváťákům, aby se jim poslední školní rok vyvedl dle jejich představ a hlavně, aby si ho stihli vědomě užít se všemi radostmi, starostmi i povinnostmi.

 

Prvňáčkům přejeme úspěšné vykročení k základnímu vzdělávání a doufáme, že se jim u nás bude líbit.

 

Mgr. Jaroslav Novák, ředitel ZŠ Chýně

 

 

 

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace k začátku školního roku 2019-2020