brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

on 02.10.2018

Výzva k podání nabídek

v rámci IROP otevřené výzvy č.66 Infrastruktura vzdělávání

Název zakázky: Výstavba nové ZŠ – vybavení odborných učeben, registrační číslo: CZ06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005925

Druh zakázky: Dodávka vybavení odborných učeben

Lhůta pro podání nabídek: 15.10. 2018 do 10:00 hodin

Místo pro podání nabídky: ZŠ Chýně, Bolzanova 800, 253 03, Chýně – kancelář

Příloha č.2 Specifikace a slepy rozpocetChýněvybavení
Příloha č.3 Smlouva Chýně vybavení_2

Comments are closed.