brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

OMEZENÍ PROVOZU ZŠ a MŠ

on 28.03.2019

Vážení rodiče,

dne 9.4. dojde k přerušení dodávky vody. Zřizovatel ve spolupráci s vodohospodáři je schopen zajistit alespoň částečný provoz školy i školky. Nicméně i tak bude dne 9.4. zkrácena výuka a provoz školy i školky bude ukončen v 15 hodin. Tedy v 15 hodin bude končit školní družina i celá škola a školka. Ten nebudou probíhat kroužky ani výuka ZUŠ. Prosíme, abyste si děti do 15 hodin vyzvedli, případně písemně informovali vychovatelky ŠD, že děti mohou jít samy z družiny v konkrétní čas.

Zápis do prvních tříd proběhne dle plánu.

Děkujeme za pochopení.

Jaroslav Novák, ředitel ZŠ a MŠ Chýně


Comments are closed.