brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

O2 Chytrá škola

Vážení rodiče,
obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci. V rámci projektu ONLINE, který je financován Nadací O2, bychom rádi provedli průzkum povědomí o bezpečnosti na internetu jak mezi dětmi, tak i rodiči. Proto jsme sestavili krátký anonymní dotazník, který Vám nezabere více než 5 minut, a chtěli bychom Vás požádat o jeho vyplnění. Využijeme jej k vyhodnocení efektivity projektu, přípravě nabídky seminářů pro veřejnost v oblasti online bezpečí.
Druhá část dotazníku se vztahuje ke znalostem o poskytování první pomoci. Zde navazujeme na Týden zdraví, který proběhl v minulých dnech ve škole. Data opět použijeme jako výstupní materiál pro projekt Mladý záchranář, který financuje Ministerstvo zdravotnictví ČR.
Děkujeme za Váš čas a aktivitu.

Newsletter

 

 

 

 

POPIS PROJEKTU

Projekt O2 Chytrá škola pomáhá především pedagogům a rodičům lépe se zorientovat v příležitostech i nástrahách digitálního světa. Na  veřejném portále www.o2chytraskola.cz najdete komplexní užitečné informace o bezpečném zacházení s internetem a digitálními technologiemi i konkrétní tipy, jak o nich mluvit s dětmi.

 • Kdo je cílovou skupinou projektu? Žáci 1. a 2.stupně, pedagogové, rodiče
 • Co konkrétně je cílem projektu? Cíle dělíme podle cílových skupin:
  • Rodiče:
   • 1) povědomí rodičů o tom, jak zabezpečit internetovou síť
   • 2) znalost znaků jednotlivých oblastí spadajících do tématu prevence kyberšikany, tím posílit záchytný systém rizikového chování
   • 3) rodiče mají informace a znalosti takové, aby byli alespoň na stejné úrovni jako znalosti jejich dětí
  • Učitelé:
   • 1) znají témata, dokáží si pod jednotlivými pojmy představit obsah a dokážou s ním v hodinách IKT pracovat
   • 2) dokáží pomoct žákovi, který přijde s problémem
  • Žáci:
   • 1) Žáci znají především rizika a důsledky svého chování v kyberprostoru
   • 2) Žáci dokáží své znalosti z tématu předávat jiným žákům
   • 3) Žáci dokáží kriticky přemýšlet nad krizovými životními situacemi, které by mohly vést k rozvoji rizikového chování
 • Termín realizace: září 2019 – červen 2020
 • Rozpočet: 99.900,- Kč