brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

O nás

Vážení rodiče a přátelé naší školy, vítáme Vás na stránce školské rady při ZŠ a MŠ Chýně.

Rádi bychom s Vámi sdíleli radosti i starosti týkající se školního života Vašich dětí. V rámci našich pravomocí se chceme podílet na chodu chýňské školy a jsme připraveni přispět svou pomocí.

Obracejte se s důvěrou na své zástupce ve školské radě. Mějte prosím na paměti, že školská rada není výkonný orgán školy a vyřešení  konkrétních požadavků a stížností je v kompetenci ředitele školy. Nicméně školská rada se zabývá všemi podněty a stížnostmi, které projednává v rámci svých zasedání.

Na e-mailové adrese skolskarada@zschyne.cz  očekáváme Vaše podněty, náměty, připomínky. Byli bychom rádi, kdyby školská rada sloužila ke vzájemné komunikaci mezi rodiči, pedagogickými pracovníky a zřizovatelem.

 

Pro nadcházející funkční období 2020-2023 byli v prosincových volbách zvoleni:

 • Tereza Čápová (za rodiče)
 • Mgr. Miluše Janotová (za rodiče)
 • Mgr. Kateřina Buncík (za pedagogy)
 • Simona Pospíšilová (za pedagogy) 

Nominace členů za zřizovatele proběhne v lednu 2020.

Ve školním roce 2016/2017 na období 2017-2019 byli zvoleni (jmenováni):

 • Tereza Čápová (za rodiče) – předsedkyně
 • Mgr. Miluše Janotová (za rodiče)
 • Mgr. Kateřina Buncík (za pedagogy)
 • Mgr. Zuzana Čermáková (za pedagogy) – do 18.2.2019
 • Simona Pospíšilová (za pedagogy) – od 11.3.2019
 • Stanislav Barek (za zřizovatele) – do 30.10.2018
 • Mgr. Pavla Růžková, PhD (za zřizovatele) – do 30.10.2018
 • Ing. Petra Vacková (za zřizovatele) – od 31.10.2018
 • Mgr. Zdeněk Kleisner (za zřizovatele) – od 31.10.2018

 

Co je to školská rada?

 • orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy

Co školská rada dělá?

 • vyjadřuje se k návrhům školního vzdělávacího programu
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům státní správy

Jak se stát členem školské rady?

 • třetinu členů rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci