brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

Kronika akcí 2017/2018

Maratón „Spolu to dáme“ dne 22. března 2018

Dobročinný běh kolem Strahovského rybníka proběhl 22. března 2018. Na start u rybářské boudy se letos i přes chladné počasí dostavilo téměř 100 běžců. Studený vítr popoháněl všechny malé i velké závodníky, tak k vidění bylo všechny druhy běhu, poklusu, sprintu, popobíhání či poskakování. Letos přibyla i nová kategorie, a to běžci se psi. Ti byli jednoznačně nejrychlejší, nejšpinavější a nejvíce nedočkaví na odstartování závodu o nejrychlejší kolečko kolem rybníka. Celkem jsme napočítali 215 uběhnutých koleček kolem Strahováku, tedy přibližně 180 km. Jsme dobří!

 

Výtěžek z celé akce budou použit na nákup her a herních prvků pro děti v naší ZŠ.

Děkujeme. 

Na zdárném průběhu mrazivého odpoledne se podílely děti z žákovského parlamentu Parťáci, pedagogové ZŠ i MŠ, Obecní úřad, Klub rodičů, Strahovský rybník, o.p.s., Sokol Chýně a pan Grégr jako fotograf. Děkujeme všem účastníkům, pomocníkům, sponzorům a nadšencům. Příští rok se těšíme opět na startu na viděnou.

 

 Turnaj v miniházené 6. 4. 2018

Děti ze ZŠ v Chýni se zúčastnily 6.4. již druhého turnaje Školní ligy v miniházené. Po počátečním lednovém oťukávání zejména děti starší kategorie (4. a 5. třída) ukázaly své raketové zlepšení, když vyhrály nejen tento turnaj, ale i celý seriál a po zásluze byly dekorovány zlatými medailemi. Zkrátka nepřišli ani ti mladší (1. až 3. třída), a z turnaje i celého seriálu si odnášejí pěkný bronz. Díky rodičům – fanouškům, Petře Vítkové a Pavlu Krejčíkovi za organizační nasazení a dále Pražskému svazu házené, panu Kuchválkovi a manželům Lenertovým za materiální podporu. Věříme, že letošní účast chýňských dětí znamená úspěšný odraz k účasti na dalších akcích v miniházené.

Pavel Černý a Petr Štěpánek, trenéři, Míčovky Chýně