brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

Dokumenty školy

Dokumenty ke stažení

Školní vzdělávací programy

Předpisy a řády

  • Školský zákon: platný od 1.9. 2016 skolsky_zakon_1.9.2016  platný od 1.1. 2017 skolskyzakon-1.1.2017
  • Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád – zde
  • Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech – zde
  • Zákon č. 563/2004 SB. o pedagogických pracovnících – zde

Směrnice a pokyny

Minimální preventivní program

Výroční zprávy

Formuláře školní družiny

Zápis do ZŠ, Přestup do ZŠ

 Ostatní

Rozpočtový výhled