brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

Informace k začátku školního roku 2019-2020

on 25.08.2019

Vážení rodičové, milé děti, vítám Vás po prázdninách na prahu podzimu.

Rád bych Vám sdělil několik základních informací k začátku nového školního roku.

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN

První školní den se všichni potkáme v 8.15 na nádvoří školy. Proběhne tradiční úvodní rituál vítání. Tedy postupně představíme třídní učitele jednotlivých ročníků, kteří si odvedou své žáky do třídy. Nakonec nám zbydou žáci prvních ročníků, kteří jsou jednotlivě vyzváni naším historickým zvonečkem, aby si na něj zazvonili a zvoneček je přiřadí ke správné paní učitelce, která si děti odvede do třídy. V případě špatného počasí proběhne uvítání v hale školy. Všichni žáci budou mít jen jednu vyučovací hodinu, tedy budou končit nejdříve v 9:00. Počítejte s tím, že se zejména u prvních ročníků tento čas může protáhnout. Rodiče nejen prvních ročníků mohou jít za svými dětmi až do učebny. Mohou je sledovat a fotografovat po celou dobu prvního školního dne. Jen k sobě a k paní učitelkám buďte, prosím, ohleduplní, bude nás ve škole a hlavně ve třídách v tu chvíli opravdu hodně.

V pondělí 2. září večer od 17 hodin proběhne v areálu školy setkání pro děti a rodiče prvních ročníků. Bližší informace Vám podají paní učitelky první školní den. Nicméně se můžete těšit na drobné hříčky, společné úkoly apod. Nejedná se o třídní schůzky, ale o první neformální potkávací akci dětí, rodičů a paní učitelek. Cílem je první stmelení a seznámení nových kolektivů dětí i rodičů.

Pokud budete chtít pro svého potomka oběd hned na pondělí 2. září, je potřeba si ho objednat. Na další dny bude objednávka jídel fungovat běžným způsobem.

Školní družina bude v provozu již od pondělí 2. září od 9.00 hodin do 17:00, tedy první školní den nebude ranní družina.

První školní den ráno bude na nádvoří před školou k dispozici fotograf od společnosti Canon s připravenou tiskárnou a v rámci propagační akce bude fotit zájemce nejen z řad prvňáčků a postupně fotografie tisknout a rozdávat. Podobnou službu jsme nabízeli před dvěma lety. Pokud budete mít zájem o vyfocení, pak se nejspíše vyplatí přijít o chvilku dříve. Pokud se necháte vyfotit a nestihnete si fotografii vyzvednout, pak předpokládám, že je rozdají učitelé následující dny.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Pokud byste potřebovali komunikovat s paní vedoucí školní jídelny paní Turskou, tak můžete v následující časy: pondělí 26.8. v době 8:00-10:00 a 13:00-15:00; středa 28.8. 10:00-12:00 a 14:00-16:00; čtvrtek 29.8. v době 8:00-10:00 a v pátek 30.8. v čase 9:00-11:00.  Od 2. září bude mít paní Turská úřední hodiny klasicky ráno v čase 8:00-9:00. Připomínám, že pokud budete chtít pro svého potomka oběd hned na pondělí 2. září, je potřeba si ho objednat.

 

KROUŽKY A ZUŠ

Přehled kroužků bude vyvěšen na webu školy(http://zschyne.cz/krouzky-pro-deti/). Přihlašování proběhne elektronicky, a to v termínu 3.-11.9. Odkaz na přihlášku bude na webových stránkách. V přihlášce pouze vyjadřujete zájem o dané kroužky. Kroužky mají omezenou kapacitu, rozhoduje tedy pořadí přihlášení. Zda jste do kroužku přijatí se dozvíte do 15.9. elektronicky na mail, který uvedete v přihlášce. Od 16.9. – 19.9. musíte přijít podepsat přihlášku do kanceláře školy a donést potvrzení o zaplacení či zaplatit na místě. Kancelář bude pro tyto účely otevřena: pondělí a středa 7:30 – 9:00, 12:30 – 19:00, úterý a čtvrtek 7:30 – 9:00, 12:30 – 16:00. Kroužky začínají většinou v týdnu 23.9.2019

Na webu školy uvádíme nabídku všech kroužků, které jsou v Chýni dostupné. Pokud je organizátorem někdo jiný než škola (to je uvedeno v posledním sloupci nabídkové tabulky), je nutné se přihlásit přímo u pořadatele kroužku. Dotazy ohledně kroužků vám zodpovíme na mailu: vyvialova.leona@zschyne.cz.

Zápis do ZUŠ paní Dr. Lidinské proběhne v úterý 3. září v době mezi 11:00 a 16:00 v aule školy.

VÝUKA PRVNÍ TÝDEN

Během prvního týdne bude výuka probíhat takto:

Pondělí 2. září                 všechny ročníky mají výuku 8:15-9:00.

Úterý 3. září                    přípravná třída + 1.ročníky 8:15 – 9:55

2.-5. ročníky 8.15- 11:30

6.-9. ročníky 8:15-12:05

Středa 4. září                   přípravná třída + 1.ročníky 8:15 – 11:30

2.-9. ročník dle rozvrhu

Čtvrtek 5. září                 přípravná třída + 1.ročníky 8:15 – 12:05

2.-9. ročník dle rozvrhu

Pátek 6. září                    přípravná třída + 1.ročníky 8:15 – 12:05

2.-9. ročník dle rozvrhu

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Na třídních schůzkách či na webu následně naleznete základní přehled školních akcí.

Aktuální důležité termíny jsou:

3.9.       zápis do ZUŠ Dr. Lidinské

9.9.       třídní schůzky hromadné – 1. stupeň od 17:00, 2. stupeň od 17:45

16.9.     seminář Hejného matematiky pro rodiče (nejen) z prvních tříd – od 17:30

27.9.     ředitelské volno (ŠD bude v provozu celý den)

VSTUP DO ŠKOLY

Jako vždy během měsíce září mohou rodiče menších dětí ráno před výukou vstupovat do školy a dopomáhat jim s převlékáním a adaptací. Od října již budou děti samostatné a rodiče do školy nebudou ráno vstupovat. Během začátku roku budou rodiče dostávat kartičky opravňující ke vstupu do školy.

Příchod do ranní družiny je v čase 7:00 až 7:45. V čase 7:45 až 7:55 je škola zavřena. Příchod do školy na výuku je v době 7:55 – 8.10 – otevřeny jsou oba vchody. V době výuky 8.15 – 12:00 je škola zavřená a návštěvníci zvoní na zvonky. Od 12:00 do 17:00 se do školy vchází jen vchodem přes pana vrátného (předložit kartičku nebo se zapsat do knihy návštěv). Od 17:00 jsou vchody zavřeny a ZUŠ učitelé a lektoři kroužků vpouštějí a vypouštějí své žáky.

 

POPRVÉ V CHÝNI

Vskutku historickou událostí je skutečnost, že letos poprvé jsou v Chýni žáci devátého ročníku. Na konci roku budeme mít poprvé v historii děti, které odchodily 9 let povinné školní docházky v jedné instituci (záměrně nepíši v jedné škole). Přeji našim deváťákům, aby se jim poslední školní rok vyvedl dle jejich představ a hlavně, aby si ho stihli vědomě užít se všemi radostmi, starostmi i povinnostmi.

 

Prvňáčkům přejeme úspěšné vykročení k základnímu vzdělávání a doufáme, že se jim u nás bude líbit.

 

Mgr. Jaroslav Novák, ředitel ZŠ Chýně

 

 

 

 

 


Comments are closed.