brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

Info stávka

on 04.11.2019

Vážení rodiče,

školské odbory vyhlásily na středu 6.11. jednodenní stávku. Pakliže oblast školství nesledujete detailně, dovolím si Vám uvést několik důvodů, proč k celé situaci došlo a jaké jsou v této oblasti palčivé problémy českého školství. Upozorňuji, že se jedná o můj pohled z pozice učitele/ředitele. Pakliže Vás tato informace nezajímá, doporučuji rovnou přeskočit k poslednímu odstavci.

Je potřeba také vysvětlit, co znamená tarifní složka a nadtarifní složka platu – tarifní tabulky jsou závazné a co je v tarifních tabulkách=tarifní složce, tak „musí“ školy na platy dostat a učitelé obdržet. Musí jsem dal do uvozovek, neb v minulosti došlo i k tomu, že se tarify navýšily, ale objem peněz, který šel do škol, nikoliv. Nadtarifní složka platu jsou vlastně zbývající peníze, které do škol stát pošle a které zbudou poté, co jsou vyplaceny tarifní složky. Tyto peníze ředitel může použít na prémie pro kvalitní učitele, za mimořádné úkoly apod.

Je pravdou, že současná vláda pravidelně navyšuje tarifní tabulky. Nicméně i tak si dovoluji poznamenat, že neplní své sliby. Na začátku roku bylo slibováno navýšení od ledna 2020 o 15 procent. V tuto chvíli se jedná o navýšení o 10%. A zároveň (a to je nyní ta „záminka“ pro stávku) z těch 10% chce vláda dát 8% do navýšení tarifů a 2% do nadtarifních složek. Slib Andreje Babiše zde v cca 13:09 https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126672097-otazky-vaclava-moravce/219411030501103. Vcelku úderné shrnutí slibů, jak je školství priorita pro všechny vlády naleznete zde https://video.aktualne.cz/dvtv/ucitel-konecne-bere-vic-nez-prodavac-lidlu-ale-uzivi-se-v-ce/r~a11615d8523611e9b5e8ac1f6b220ee8/. Ono porovnávání s platy pokladních v Lidlu je smutné – se vší úctou k zaměstnancům supermarketů.

Další obavy, které v souvislosti s financováním panují se odvíjejí od toho, že od ledna 2020 se mění způsob financování regionálního školství (= obcemi a kraji zřizovaných škol) a tedy se část učitelské veřejnosti obává, že navýšení, které nebude v tarifních tabulkách, k nim nedoputuje, protože zbytek peněz spolkne špatně financovaná reforma.

Zároveň vláda slibuje 45 tisíc průměrně hrubého v roce 2021. K čemuž se má každoročně postupným navyšováním dostat. Mám pocit, že navýšení v lednu 2021 bude muset být výrazně velký skok, aby slibům vláda dostála. Nicméně v porovnání s jinými vysokoškolskými profesemi je to stále tristní. Dovolím si zasdílet aktuální platovou tabulku pedagogických pracovníků – učitel je ve 12. platové třídě, začínající učitel má 1.stupeň. Což je 28 630 Kč hrubého. Což jsme na zhruba 22 000 Kč čistého. To prostě není žádná hitparáda, na toto se těžko noví učitelé lákají. Platová tabulka_pedagogové 2019.png

Za opravdu hroznou považuji situaci s platovým ohodnocením nepedagogických pracovníků. Zde k nahlédnutí tarifní tabulka nepedagogů Platová tabulka_nepedagogové 2019.png.  Pomocná síla v kuchyni, uklízečky, provozní zaměstnanci v MŠ apod. mají plat 16 320 hrubého měsíčně. Přijde mi navýsost trapné, abych matkám od rodin posílal za jejich měsíční práci zhruba 12-13 tisíc čistého měsíčně.

Další hodně podhodnocená činnost je práce třídního učitele. Maximální příplatek za třídnictví je stanoven na 1300 Kč měsíčně. Být třídním učitelem se naprosto nevyplatí – čas strávený s dětmi na všech možných akcích, při řešení výchovně pedagogických problémů, při RUŽ apod. se nedá ohodnotit 1300 Kč za měsíc. To je z mého pohledu opravdový výsměch. Děkuji všem učitelům, kteří třídnictví berou a dělají s nasazením a láskou.

Pokusil jsem se hodně jednoduše nastínit, proč odbory na středu vyhlásily stávku a jaké další problémy s financemi ve školství jsou. Navzdory všem výše uvedeným důvodům, které v nás dle mě oprávněně vzbuzují zklamání a rozhořčení, jsme se v naší škole rozhodli ke stávce nepřipojit. Současné načasování stávky nám přijde nevhodné, unáhlené. Zároveň není odbory jednoznačně komunikováno, zda se jedná o stávku za splnění slibu o navýšení 15 % nebo se jedná pouze o stávku za 2% do tarifů, nikoliv do nadtarifních složek. Současné příčiny nespokojenosti nám přijdou sice závažné, nicméně nikoliv natolik, abychom se uchýlili ke krajnímu řešení pomocí stávky. Zároveň bychom rádi, aby rodiče byli při případné stávce na naší straně, což se obáváme, že v tuto chvíli by nemuselo nastat vzhledem k nedostatečné komunikaci celé situace směrem k veřejnosti.

Přeji hezké odpoledne.

Jaroslav Novák


Comments are closed.