brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

Erasmus+

Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě.

Disponuje rozpočtem ve výši 14,7 miliard eur, z něhož poskytuje více než 4 milionům Evropanů příležitost studovat, vzdělávat se a získávat zkušenosti v zahraničí.

V loňském školním roce jsme byli jako partneři přizváni ke dvěma žádostem v projektech strategického partnerství v programu Erasmus. Žádosti nebyli Evropskou komisí v této výzvě schváleny, ponecháváme si možnost zůstat v partnerském sdružení v těchto projektech v nové výzvě 2020.

V letošním školním roce bychom rádi navázali kontakt se zahraniční školou a uzavřeli dohodu o spolupráci při výměně pedagogů za účelem stínování a sdílení zkušeností.