brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

Erasmus Student Network

ERASMUS IN SCHOOLS

Stali jsme se školou zaregistrovanou v databázi zájemců o návštěvu zahraničního vysokoškolského studenta na naší škole.

ESN CZ je česká síť vysokoškolských studentských spolků, zabývajících se podporou vyjíždějících a přijíždějících studentů v rámci Erasmus+ a jiných mobilitních programů. Ročně se postaráme o řádově tisícovky studentů, přijíždějících do ČR na studium, stáž či jinou formu pobytu. Kromě toho se také aktivně zapojujeme do fungování a samotné budoucnosti mobilit.
V rámci našich aktivit jsme vytvořili různé projekty a programy. Sem patří i projekt Erasmus in Schools, jehož podstatou je přiblížit českým studentům zahraniční kulturu. V běžné verzi čeští členové ESN spolu se zahraničními studenty navštěvují předem domluvené hodiny jazyků či jiných předmětů a se studenty si povídají o své rodné zemi, o cestování, o tom, proč jsou jazyky důležité a u starších žáků také o studiu a životě v zahraničí.
Leták EiS web