brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

Co pro nás znamená, že „máme jasnou mysl“? 

 • Soustavně aktivně sledujeme nové informace a trendy ve svém oboru a přemýšlíme o jejich příčinách a důsledcích  
 • Nebojíme se zpětné vazby, makáme na sobě 
 • Máme jasno v tom, kam jdeme 
 • Nastavujeme srozumitelné hranice  
 • Nabízíme žákům různé možnosti výuky a vedeme je k vlastní zodpovědnosti  
 • Umíme říct otevřeně svůj názor a přitom druhého neponížit, nezraňujeme.  
 • Nejsme slepě zaměřeni na výkony žáků a výsledky vzdělávání v kognitivní oblasti  
 • Rozlišujeme podstatné skutečnosti od hloupostí a malicherností. 
 • Povzbuzujeme k hledání, pochybování, nesoutěžení, vzájemné pomoci 
 • Umíme říct „ne“ a učíme to i děti 

Co pro nás znamená, že „máme otevřené srdce“? 

 • Pracujeme s celým člověkem
 • Jsme laskaví – LÁSKA VÍ 
 • Pozorně nasloucháme, co nám říkáte, vnímáme to, přemýšlíme o tom a bereme si Vaše slova k srdci   
 • Radujeme se spolu, jsme tým s vědomím, že tvoříme atmosféru školy 
 • Ve škole je místo pro každého a každý se tu cítí dobře a bezpečně  
 • Jsme otevřeni všemu přítomnému 
 • Dokážeme zvládnout a zpracovat emoce své i druhých  
 • Jsme otevření novým věcem, zkoušíme, hledáme 
 • Respektujeme různorodost a hledáme cesty, jak s ní pracovat 
 • Nebojíme se zpětné vazby  
 • Vyjadřujeme svůj názor a s vědomím, že ostatní budou naslouchat. 
 • Vědomě nepůsobíme na žáky pouze slovy, ale celou svou osobností  
 • Respektujeme osobnost dětí i jejich momentální naladění, upřednostňujeme individuální přístup