brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

Matematiku učíme dle metody prof. Hejného

V naší škole učíme ve všech ročnících matematiku dle metody prof. Milana Hejného. Líbí se nám, že metoda vychází z konstruktivistického přístupu, rozvíjí logické přemýšlení u žáků. Dává dětem možnost objevovat. Zároveň nabízí učitelům možnost pracovat s gradovanými úlohami, tedy v rámci jednoho tématu pracovat s různě náročnými úlohami.

Pokud byste se o metodě chtěli dozvědět více, navštivte stránky www.h-mat.cz   

Zde naleznete odkaz na přehled základních principů Hejného matematiky – 12 principů

Na začátku každého školního roku děláme pro rodiče seminář, kde získají základní přehled o metodě, zároveň není problém kdykoliv se domluvit s učiteli a případné nejasnosti ohledně metody konzultovat.

Níže naleznete hezký přehled prostředí, s nimiž se děti v Hejného metodě seznamují. Přehled vycházel formou seriálu v MF Dnes.