brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

Plán akcí 2019-2020

ZÁŘÍ

2.9.                       Vítání prvňáčků – první školní den

3.9.                       Zápis ZUŠ Lidinská

9. 9.                      Hromadné třídní schůzky

12.9.                    Volby do ŽP na OÚ

13.9.                    Volby do ŽP na OÚ

19. 9.                   Začíná plavání 3. ročníky

16.9.                    Seminář Hejného metody pro rodiče prvních tříd

20.9.                    Jmenování členů ŽP

23.-25.9.             Týden se zdravotníky, týden zdraví

26.9.                    Zdravotnická soutěž Mladý záchranář s ostatními školami

27.9.                    Ředitelské volno

27. 9.                   Seminář Hejného matematiky

ŘÍJEN

2.-4.10.               Výjezd ŽP

21. 10.                 Joe Robinson – Kytarový koncert – Australan

25.10.                  Tematický den – volný – 1.-4. ročník, 5.-9. ročník.

28. – 30.             Podzimní prázdniny

LISTOPAD

11.11.                  Svatomartinský lampionový průvod

14.11.                  Krajská konference ŽP

11.11.                  Pedagogická rada

30.11.                  Vánoční trhy – zpívání u stromečku

PROSINEC

18.12.                  Příprava vánočních trhů a besídky

19.12.                  Vánoční trhy školní a besídka

20. 12.                 Třídní vánoční besídky

23.- 3.1.              Vánoční prázdniny

LEDEN

13.1.                    Den otevřených dveří – dopolední

20.1.                    Třídní schůzky hromadné

18.-25. 1.            Lyžařský kurz (předběžně 8.A a další)

24.1.                    Uzavření klasifikace

25.1.                    Turnaj nejen v Trojnožce pro rodiče

27.1.                    Pedagogická rada

30.1.                    Pololetní vysvědčení

31.1.                    Pololetní prázdniny

ÚNOR

 

BŘEZEN

2. – 6.3.               Jarní prázdniny

16.3.                    Den otevřených dveří – celodenní

DUBEN

1.-4. týden          Konzultace RUŽ

6.4.                       Zápis do ZŠ

7.4.                       Zápis do ZŠ

7.4.                       Zápis do Přípravné třídy

9. – 13.4.            Velikonoční prázdniny

15.4.                    Den dobra (po třídách)

15.4.                    Spolu to dáme

20.4.                    Pedagogická rada

24. 4.                   Ukliďme Chýni (4. a 5. ročníky)

KVĚTEN

 

ČERVEN

1.6.                       Dětský den školní (organizují 8. a 9. ročníky s třídními)

15.6.                    Třídní schůzky budoucích prvních tříd

15.6.                    Třídní schůzky budoucích žáků přípravné třídy

15. 6.                   Pedagogická rada

19.6.                    Uzavření klasifikace

24.6.                    Den s třídním učitelem – odevzdávání učebnic, úklid

25. 6.                   Den s třídním učitelem – výlety

26. 6.                   Vyhlašování – soutěže, prezentace žák. parlamentu, děkování apod.

29.6.                    Loučeň pro děti (?)

30. 6.                   Předávání vysvědčení