brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

PLÁN AKCÍ 2018-2019

   
ZÁŘÍ
   
3.9. Vítání prvňáčků – první školní den
10. 9. Hromadné třídní schůzky
10.9. Školení BOZP PO
12.9. Fyzioterap zkoumání dětí – Štorková
14.9. Volby do ŽP na OÚ
17.9. Volby do ŽP na OÚ
17.9. Seminář Hejného metody pro rodiče prvních tříd
24.9. Jmenování členů ŽP
28. 9. Sv. Václav – státní svátek
ŘÍJEN
2.-4.10. Výjezd ŽP
6.10. Drakiáda
16.10. Seminář Hejného matematiky pro rodiče od 18:30, téma: srovnání s klasickou metodou výuky
   
25.10. Tematický den – volný
29. – 30. Podzimní prázdniny
LISTOPAD
1.-3. týden Konzultace RUŽ
5.11. Kytarový koncert Andrés Godoy
8.11. Svatomartinský lampionový průvod
16.11. Ředitelské volno
16.11. Seminář RWCT pro pedagogy
   
19.11. Pedagogická rada
19.-23. 11 Výjezd 2.A, 2C (Ekocentrum Chaloupky)
PROSINEC
1.12. Vánoční trhy – zpívání u stromečku
19.12. Příprava vánočních trhů a besídky
20.12. Vánoční trhy školní a besídka
21. 12. Třídní vánoční besídky
22.- 2.2. Vánoční prázdniny
LEDEN
14.1. Den otevřených dveří – dopolední
21.1. Třídní schůzky hromadné
22.1. Tematický den – zdravověda
23.1. Tematický den – zdravověda
24.1. Uzavření klasifikace
28.1. Pedagogická rada
31.1. Pololetní vysvědčení
ÚNOR
1.2. Pololetní prázdniny
21.2. Interkulturní den
25.-1.3. Jarní prázdniny
BŘEZEN
18.3. Den otevřených dveří – dopo, odpo POZOR ZMĚNA
21.3. Spolu to dáme
29.3. Noc s Andersenem
DUBEN
1.-3. týden Konzultace RUŽ
8.4. Zápis do ZŠ
9.4. Zápis do ZŠ
15.4. Pedagogická rada
17.4. Den dobra
18.-22. Velikonoční prázdniny
26.4. Ukliďme Chýni
KVĚTEN
15.5. Focení tříd
18.-25. Cirkus Happy Kids
31.5. Dětský den školní
ČERVEN
1.6. Dětský den obecní
3.6. Zápis do přípravné třídy 17:00-18:00 v budově ZŠ
10.6. Třídní schůzky budoucích prvních tříd 17:30 – POZOR NOVĚ
20.6. Uzavření klasifikace
17. 6. Pedagogická rada
24. 6. Vyhlašování – Jsme rádi, že jsi žákem naší třídy
24.6. Třídní schůzky přípravná třída 17:00
26.6. Den s třídním učitelem – odevzdávání učebnic, úklid
27.6. Den s třídním učitelem – výlety
27.6. Loučeň pro děti
28.6. Předávání vysvědčení