brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

GDPR

V dubnu roku 2016 vydal Evropský parlament a Rada EU nové nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), které představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru. Toto nařízení bude s účinností od 25. května 2018 přímo stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů. Od tohoto dne se tedy i ŽŠ Chýně při zpracování osobních údajů bude řídit GDPR.

ZŠ Chýně považuje ochranu osobních údajů za nedílnou součástí svých závazků nejen vůči svým zaměstnancům, žákům, ale také i fyzickým osobám, o kterých jsou osobní údaje zpracovávány. 

ZŠ Chýně prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu GDPR a zásadami pro zpracování osobních údajů, zpracovává údaje pro určité, výslovně vyjádřené účely a v nezbytném rozsahu. Pro dosažení tohoto účelu ZŠ Chýně přijala technická a organizační opatření k zajištění dostatečné úrovně zabezpečení ochrany osobních údajů. 

ZŠ Chýně s účinností od 24.5.2018 jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který bude poskytovat informace a poradenství v oblasti GDPR a bude monitorovat soulad s GDPR. 

Kontakt na pověřence

Mgr. Jiří Švejnoha, DiS.
mobil: + 420 603 193 231
email: svejnoha@aksvejnoha.cz