brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

Tematické dny

Co jsou tematické dny?

Během roku do výuky zařazujeme tematické dny. Jedná se o dny, kdy si jednotliví žáci napříč ročníky vybírají, co ten den budou dělat. Témata jsou jim nabídnuta jednotlivými učiteli.

Během roku probíhají tematické dny volné – to jsou ty, kdy učitelé nabízejí opravdu témata dle vlastního výběru a chuti. Nebo mohou být tematické dny vázané, tedy mají již předem jedno společné zadání. Mezi tematické dny vázané patří například Den dobra nebo zdravovědný den.

Co je potřeba udělat, aby se žáci mohli do tematického dne zapojit:

  • Nejprve si přečtěte všechna navrhovaná témata. Pozorně se podívejte, pro které třídy jsou určená témata. 
  • Vyberte si 3 nejoblíbenější témata. Vyplňte dotazník  zde Pomocí rolovátka vyberte nejdříve požadované téma a v dalším rámečku napište důvod, proč se na téma hlásíte, co je motivace výběru. Takto postupujte u všech tří témat.
  • Dotazník bude spuštěn dne 11. 10. v 8 hodin. Možnost přihlašování končí 18. 10. ve 23 hodin. Poté proběhne vyhodnocení. Je zcela zřejmé, že ne každému se podaří dostat do skupiny, kterou měl za nejvíce poptávanou. Nicméně se budeme snažit, abychom naplnili touhy všech. 
  • Do 22. 3. 2018 budou žákům zaslány informace, do kterých skupin se dostaly a organizační pokyny k programu. 

 U každého z programů je uveden pedagog, který téma povede. Můžete se obrátit na něj v případě dotazů nebo pochybností při volbě tématu. 

V tomto dni bude probíhat výuka ve všech třídách minimálně po dobu 5 vyučovacích hodin, nebo podle plánovaného rozsahu programu. Družina bude v provozu.

 

Tématický den 25. října 2018

TÉMATA