brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

Tematické dny

Tematický den 8. března 2018 – Den dobra

 

 

 

Naše škola děti nejen vzdělává, ale hodně nám záleží na tom, abychom předali dětem hodnoty a postoje, které jsou v dnešní době a v dnešní společnosti podstatné. Abychom jim předali a upevnili v nich pocit zodpovědnosti za svět kolem sebe. Ať už ten svět blízký a bezprostřední, tak i ten daleko. Tedy rodina-třída-škola-obec-kraj-stát-svět. Konání dobra je něco, s čím se většina dětí v takové formě ve škole nesetká. Myšlenka, kterou jim chceme předat, je jednoduchá – lidé mají dělat věci pro druhé, mají vynakládat úsilí, aby pomohli ostatním, aby udělali svět lepší. Bylo to skvělé, kdyby děti od školy odcházely děti s tím, že budou všímavé, nebudou lhostejné a hlavně budou konání dobrého vnímat jako standardní součást svého života.

Chceme vychovávat aktivní občany. Aktivní v tom smyslu, že se podílejí na tom, v jakém prostředí žijí. Proto máme žákovský parlament, proto rádi vtahujeme děti do chodu školy. Proto má smysl se zapojit do akcí typu Ukliďme Česko / Chýni. Abychom se naučili, že nejsme jen pasivní příjemci, ale že jsme aktivními aktéry. A chceme-li něco změnit, pak musíme něco udělat. 

Proto děláme tematický den zaměřený na dobro. Můžete si klidně posadit přímo slovo “dobročinnost”. Jediný cíl, který vnímáme je, aby ten den bylo vykonáno něco, do čeho se vkládá energie, úsilí, čas a výsledek může být příjemný pocit příjemce energie nebo zlepšení prostředí kolem nás. Vloni byl dobrý březen hodně hezký a podařený. Byl bych rád, kdyby se jako tradiční akce udržel.

Mgr. Jaroslav Novák

 

Co je potřeba udělat, aby se žáci mohli do tematického dne zapojit:

 • Nejprve si přečtěte všechna navrhovaná témata. Pozorně se podívejte, pro které třídy jsou určená témata. 
 • Vyberte si 3 nejoblíbenější témata. Vyplňte dotazník  zde Pomocí rolovátka vyberte nejdříve požadované téma a v dalším rámečku napište důvod, proč se na téma hlásíte, co je motivace výběru. Takto postupujte u všech tří témat.
 • Dotazník bude spuštěn dne 23. 2. v 18 hodin. Možnost přihlašování končí 28. 2. ve 23 hodin. Poté proběhne vyhodnocení. Je zcela zřejmé, že ne každému se podaří dostat do skupiny, kterou měl za nejvíce poptávanou. Nicméně se budeme snažit, abychom naplnili touhy všech. 
 • Po 2. 3. 2018 budou žákům zaslány informace, do kterých skupin se dostaly a organizační pokyny k programu. 

 U každého z programů je uveden pedagog, který téma povede. Můžete se obrátit na něj v případě dotazů nebo pochybností při volbě tématu. 

V tomto dni bude probíhat výuka ve všech třídách minimálně po dobu 5 vyučovacích hodin, nebo podle plánovaného rozsahu programu. Družina bude v provozu.

 

Dotazník k vyplnění  ZDE

 

název   popis  patron třída místo potřeby
Dobro pro planetu Země – Kam s ním? S odpadem přeci!
  Výprava do odpadkového koše nebo životní cyklus jeho obsahu. Prozkoumejte, co můžeme najít v koši. Popovídáme si o tom, co do koše patří a jak je to s životním cyklem některých výrobků. Vyrobíme si informační tabulku, jak funguje rozkládání odpadků v přírodě, a vymyslíme, kam bychom je mohli umístit. Součásti této aktivity bude několik zajímavých chemických nebo fyzikálních experimentů.  Ludmila Palatinusová 0 – 7 tříd Chýně škola  
Dřevorubci
  Obecní remízek Třetí skála vyčistíme od starých větví a dřevo zpracujeme tak, aby se dalo použít na ohništi ve Višňovce. Sraz v hale před knihovnou. Romana Wantochová 1. – 7. ročník Chýně Pracovní oblečení a obuv, svačina, pití, pracovní rukavice.
Jak se žije dětem v Azylovém domě v Kladně
  Návštěva místa, kde jsou lidé v těžké životí situaci. Pomůžeme s úklidem a každodenní péčí o miminka a malé děti, budeme si s dětmi hrát, připravíme odpočinkový program pro maminky. Přineseme rozruch a radost.  Leona Vyvialová 5. – 7. třída Kladno, Azylový dům S sebou si vezměte pohodlné oblečení, svačinu, třeba i malý dáreček (opravdu drobnost) pro maminky z Azylového domu. Sraz v 7.45 na zastávce směr Zličín, návrat do 14 hod
Jedle
  Pojďme společně pomoct vysázet mladé jedličky do nově vznikajících obecních lesíků za železniční tratí a příspět tím ke zkvalitnění prostředí, které máme rádi :). Veronika Vodičková a Ondra Jelínek 3. – 7. ročník Chýně,        Za Tratí S sebou vhodné oblečení a obutí do lesa a vydatnou svačinu :). Sraz v 8.15 hod v přízemí školy u ateliéru (naproti ředitelně).
Natíráme prolézačky pro děti
  Postaráme se o prolézačky na obecním hřišti Tomáš Rajman 0 – 7 třída Obecní hřiště Pracovní oblečení a obuv, svačina, pití,tenké rukavice, které se dají obléknout pro pracovní.
Natíráme prolézačky ve Višňovce
  Staráme se o údržbu prolézaček pro děti ve Višňovce. Simona Pospíšilová 0 – 7 třída Višňovka Pracovní oblečení a obuv, svačina, pití,tenké rukavice, které se dají obléknout pro pracovní.
Obrázky pro seniory
  Vyrábíme a malujeme obrázky či jiné výtvory ve spolupráci s místním nadačním fondem Zvonek pro seniory v domově důchodců v Unhošti.  Karolína Pohrinčáková 0 – 7 třída 0.A 20,- Kč na materiál
Pomoc v malé zoo
  Staň se na 3 hodiny chovatelem v malé ZOO. Budeš mít na starosti různé činnosti spojené s chovem zvířat, např.: Příprava krmení.Krmení. Úklid expozic – interiér i exteriér a zázemí zvířat. Další specifické úkony vzhledem k charakteru činnosti a na závěr pro pracanty – 45 min.prohlídka ZOO Zuzka Varagnat, Natálie Bartoňová 3 – 7 třída ZOOpark Zájezd u Kladna Vlastní pracovní rukavice, vhodné teplé a nepromokavé oblečení do terénu (velká pravděpodobnost ušpinění, pracuje se za každého počasí), velká vlastní svačina, dostatek pití, peníze na dopravu.
Práce v biokoridoru
  V části biokoridoru nad Strahovským rybníkem budeme upravovat terén mezi zasazenými keři.  Petra Vedralová, Tomáš Kučera 0 – 4 třída Chýně, biokoridor Pracovní oblečení a obuv podle počasí, vlastní hrábě, svačinu, pití.
Sádrové odlitky pro Onkoláčky
  Vyrobíme sádrové odlitky, které odešleme Nadačnímu fondu Šance onkoláčkům (nezisková organizace pomáhající dětem s onkologickým onemocněním). Děti ležící na onkologii jsou vystaveny přísným hygienickým podmínkám i co se týče hraček. Pojďme jim vyrobit sádrové odlitky, které si v dlouhých chvílích pokreslí. Čím více odlitků, tím více zábavy pro nemocné děti.  Zuzana Černá 0 – 4 třída 2.B ochotu pomoci a 1 balíček sádry
Sázení kytiček a bylinek – zdobení květináčů, výroba mýdel se školkovými Sovičkami
  Půjdeme k Sovickám a pomůžeme jim zasít a zasadit různé rostlinky, ozdobíme květináče a vyrobíme mýdlíčka. Výrobky si děti z části odnesou a část se jich prodá na obecních velikonočních trzích. Výtěžek půjde na dobročinné účely.
S sebou: 2-3 květináče, jeden pro sebe a jeden pro dítě ze Soviček
Sraz v 8:15 ve třídě 3.B
Kateřina Boliková 0 – 4 třída MŠ Chýně  
Sportovní dopoledne pro školku
  Děti vymyslí úkoly pro děti z MŠ Chýně, připraví medaile a diplomy a pak dopoledne na hřišti školy vypukne sportovní a pohybový program. Míša Hanžlíková 0 – 7 třída Chýně, hřiště u školy  
Šijeme a zdobíme kapsičky pro centrální žilní katetr
  Během dopoledne se seznámíme s termínem onkologické onemocnění u dětí. Jak těmto dětem pomoci? Čeho se vyvarovat? Součástí dopoledne je i výroba kapsiček pro centrální žilní katetr pro dětské pacienty v motolské nemocnici. Kateřina Buncík 0 – 7 třída 1.A  
Výrobky pro děti z 1.tříd
  Vyrobíme drobné dárečky pro děti, které přijdou k zápisu do 1.třídy Lucie Fundáková 0 – 7 třída 4.B  
Zahradní architekti
  Upravíme záhonky v areálu školy a vymyslíme, co by se na nich mohlo pěstovat. Sraz ve třídě 5.A v 8.15 hodin. Zuzana Čermáková 1 – 7 třída Chýně vhodné oblečení a obutí k zahradničení (včetně rukavic), penál s pastelkami

 

 

Tematický den 25. 1. 2018

V době 8.15 – 13.30 hod bude probíhat velká hra o Chýni pro všechny děti ze ZŠ.

Děti budou soutěžit v malých týmech. Na stanovištích ve škole i venku v Chýni mohou na základě znalostí či dovedností získávat body. Cílem je získat maximální počet bodů, vyplnit co nejvíce úkolů, dozvědět se něco nového, poznat děti z jiných tříd a užít si společné dobrodružství.

 

Mapa se stanovišti

Pravidla hry:

Celá skupina chodí spolu, jinak nesmí plnit úkol. Ani venku ani vevnitř.
Skupina jde samostatně, nespojuje se s jinou skupinou. Když jsou dvě či více skupiny přistiženy spolu, ztrácí bod
Průvodci doprovází skupinu, nenapovídají, neřeší úkoly se skupinou.
Všechny výsledky musí být zapsány v kartě. Jednu kartu skupina dostane na vnitřní stanoviště, druhou kartu na zápis z venkovních stanovišť. Karta je označena jménem skupiny, číslem, jsou zde napsána jména všech členů.
Kartu skupina získá na začátku hry. Kartu s výsledky odevzává skupina ihned po příchodu na stanoviště START.
Na splnění vnitřních stanovišť má čas 8:30 – 10:15 hod. Na splnění venkovních stanovišť má čas 10:30 – 12:15 hod. Svůj odchod i příchod hlásí na stanoviště START. Pokud přijde po vypršení daného času, odečítají se jí body – za každých započatých 5 minut ztrácí 5 bodů. 
Vnitřní stanoviště můžete volit libovolně. Povinné je jen to první, kterým začnete, které má stejné číslo, jako Vaše skupina
Venkovní stanoviště: žádné není povinné, je jen na vás, které navštívíte. 
Máte k dispozici 11 fotografií. Vašim úkolem je správně je přiřadit na stanoviště. Až budete na místě, hledejte detail, který je na fotce. Písmeno z fotky zapište do karty ka správnému číslu stanoviště. Stanoviště, kde máte hledat fotografii, jsou označena v kartě.
Cílem je získat co nejvíce bodů.
 
Hrajeme fér, pomáháme si, jsme jeden tým. Máme jasnou mysl a otevřené srdce.

 

 

Tématický den 21. listopad 2017

Tématický den je den, kdy vyučující navrhují témata a žáci si sami volí, čím by se chtěli zabývat.

 

Co je potřeba udělat:

 • Nejprve si přečtěte všechna navrhovaná témata
 • Pozorně se dívejte, pro kterou třídu jsou která témata určena. Pro žáky přípravné třídy a 1. a 2. třídy jsou připravena speciální témata. Prosíme proto mladší žáky i jejich rodiče, aby si prioritně vybírali z těchto témat. 
 • Vyberte si 3 nejvíce preferovaná témata. Ta vyplňte to dotazníku zdePomocí rolovátka vyberte první nejvíce požadované téma a v dalším rámečku napište důvod, proč se na téma hlásíte, co je motivací výběru. Takto postupujte u všech tří témat.
 • Dotazník bude spuštěn dne 7. 11. v 18 hodin. Možnost přihlašování skončí dne 12. 11. ve 23 hodin.
 • Poté proběhne vyhodnocení. Je zcela zřejmé, že ne každému se podaří dostat do skupiny k tématu, které měl za nejvíce poptávané. Nicméně se budeme snažit, abychom naplnili touhy všech. 
 • Po 14. 11. budou žákům zaslány informace, do které skupiny se dostali a organizační pokyny k programu. 
 • Pokud se bude program odehrávat mimo budovu školy, rodiče dostanou k vyplnění přihlášku, kterou je nutno odevzdat do 20. 11. 2017
 • Finanční náklady na program, prosím, uhraďte také nejpozději do 20. 11. 201 | 7

 U každého z programů je uveden pedagog, který téma povede. Můžete se obrátit na něj v případě dotazů nebo pochybností při volbě tématu. 

V tomto dni bude probíhat výuka ve všech třídách minimálně po dobu 5 vyučovacích hodin, nebo podle plánovaného rozsahu programu. Družina bude v provozu.

 

Dotazník k vyplnění ZDE

Témata: