brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

Plán akcí 2017-2018

ZÁŘÍ

4.září                    slavnostní otevření školy, první zvonění – vítání prvňáčků, odpolednovečerní pásmo

6.září                   hromadné třídní schůzky, 17:00 pro 1.-3. třídy, 17:30 pro ostatní

9.září                   pohádková alej (obecní akce)

11. – 15. září      výjezd 3B

15. a 18. září      volby do žákovského parlamentu (na OÚ)

14. a 15. září      sběrové dny

18. – 21.září        výjezd čtvrtých a pátých ročníků

19. září                seminář Hejného metoda pro rodiče 1.tříd a zájemce

22.září                 jmenování členů žákovského parlamentu

23. září                Jabkoknihobraní

28.září                  Sv. Václav – státní svátek

29. září                ředitelské volno

 

ŘÍJEN

3. – 5.října           výjezd žákovského parlamentu

října                     drakiáda ŠD

23.října               podzimní rukodělné dílny – POZOR ZMĚNA TERMÍNU

24. října              tématický den

25.října               ředitelské volno

26.-27. října       podzimní prázdniny

 

LISTOPAD

2.-3.listopadu    sběrové dny

1.-3- týden         R-U-Ž

8. listopadu      turnaj stolní tenis

9. listopadu      svatomartinské slavnosti – lampionový průvod

17.listopadu     státní svátek

20.listopadu     tématický den

20. listopadu    pedagogická rada

21.listopadu     vánoční focení dětí ZŠ – Individuální focení dětí na kalendáře apod.

 

PROSINEC

2. prosince        vánoční trhy obecní, rozsvěcení stromečku

5. prosince        Mikuláš MŠ 

11. prosince      předvánoční rukodělné dílny – POZOR ZMĚNA TERMÍNU

21.prosince       Vánoční trhy, besídka – trhy po třídách ve škole, besídka společná

22. prosince       třídní vánoční besídky

23. pro. – 2. led. Vánoční prázdniny

 

LEDEN

4.-5.ledna             sběrové dny

13.-20.ledna        zimní škola v přírodě

22. ledna              den otevřených dveří dopoledne

22. ledna              třídní schůzky hromadné

25. ledna              tématický den

26. ledna              uzavření klasifikace

29. ledna              pedagogická rada

31. ledna               vysvědčení      

ÚNOR

2. února                pololetní prázdniny

14. února              florbalový turnaj – bude upřesněno

15. -16.února        sběrové dny

19.-25. února        jarní prázdniny

 

BŘEZEN


12. března              den otevřených dveří dopolední i odpolední

14. března              turnaj opičí dráha na čas

19. března              velikonoční rukodělný večer

22.-23. března       sběrové dny

22. března             Spolu to dáme – maraton

23. března             Noc s Andersenem s přenocováním 

24. března             Burza knih v knihovně 9-12

24. března             velikonoční trhy obecní 

28. března             tematický den

29.3.-2.4.               velikonoční prázdniny

 

DUBEN

1.-3-týden               konzultace R-U-Ž

6. dubna                 Ukliďme Chýni

9. a 10. dubna        zápis do ZŠ

23. dubna               pedagogická rada

25. dubna               štafetový běh

30. dubna              ředitelské volno

 

KVĚTEN

1. května                 Státní svátek

3.-4. května             sběrové dny

7. května                 ředitelské volno

8. května                 Státní svátek

15. května               focení tříd

17. května             branný den

23. května               atletický trojboj

 

ČERVEN

1. června                   Den dětí – školní

11.června                 pedagogická rada

14.-15. června          sběrové dny

14. června                uzavření klasifikace

15. června                olympijský běh – celoškolní akce

18.-22. června         týden Letní školy v přírodě

25. června                třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků

25. června                 třídní schůzky rodičů dětí z přípravné třídy

26. června                den s třídním učitelem, výlety

28. června                 LOUČEŇ 2018

29.června                  Vysvědčení