brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

Klub rodičů

Vážení rodiče a přátelé školy,

dovolte nám, abychom Vás informovali o vzniku spolku Klub rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chýně. Rádi přivítáme v našich řadách nejen rodiče dětí a žáků, ale všechny, kterým záleží na rozvoji školy a školky a na rozvoji vzdělávání v obou institucích.

Vše, co o aktivitách Klubu potřebujete vědět, najdete na našich nových webových stránkách.

Případné dotazy směřujte na mail klub@zschyne.cz.

Největší akce Klubu rodičů a školy se blíží – ZÁVĚREČNÁ ŠKOLNÍ SLAVNOST LOUČEŇ 2018


Na mimořádné schůzi členů Klubu rodičů 18.12. 2017 byl zvolen nový výkonný výbor Klubu ve složení:

Předsedkyně: Hana Coufalová

Místopředsedkyně: Petra Škáchová

Pokladník: Jana Ježková

 

 

DOKUMENTY KLUBU:

Zápisy ze setkání

Ustavující setkání Ustavující schůze

Schůze 3.10. 2016  3.10. 2016_zápis

Pozvánka na řádnou schůzi  Pozvánka na řádnou schůzi Klubu rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chýně

Schůze 4.9.2017   zápis schůze 4.9.2017

Pozvánka na schůzi 18.12.  POZVÁNKA NA SCHŮZI

Mimořádná schůze 18.12. 2017  zápis schůze Klubu rodičů_18_12

 
S NOVÝM ŠKOLNÍM ROKEM, NOVOU ŠKOLNÍ BUDOVOU A NOVÝMI ŽÁKY RÁDI PŘIJMEME I NOVÉ ČLENY V NAŠICH ŘADÁCH ! ! !
 
PŘIDEJTE SE K NÁM

Obecné

 

Číslo účtu Klubu

2901113474/2010

Výše členského příspěvku pro rok 2017 činí Kč 500,- a prosíme o úhradu do 30.10.2017