brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

Školní družina

Aktuálně je jen jedna koncová družina v oddělení I.

 

Akce

24.5. Sportovní odpoledne

10.5. Výlet – Šastajovice u Prahy

Dne 10.5. chystáme akci pro děti ze školních družin, a to výlet do Šestajovic u Prahy, kde děti navštíví Svíčkárnu. Budou si moci vyrobit vlastní svíčku, mýdlo či koupelovou sůl, např. jako dárečky ke Dni matek :). Bude čas i vidět zvířátka, která jsou součástí areálu.

Odjezd od školy v 13:00 hodin a návrat v 17:00 hodin dle dopravy.

S sebou: svačinu, pití, pytlíky na nevolnost, případně kinedryl a dobrou náladu.

Cena 230,– 250,-Kč, dle výrobků. Prosím, pokud máte o výlet zájem, hlaste se u svých vychovatelů do 4.5.

Děkujeme. Tým družiny

 

 

 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/18

Vychovatelé školní družiny:

 Adéla Juránková, oddělení ŠD I.

Simona Pospíšilová – zastupující vedoucí úředník, oddělení ŠD II.

Vladimíra Štorková, oddělení ŠD III.

Pavel Krejčík, oddělení ŠD IV.

Denisa Veverová, DiS., Oddělení ŠD V.

 

Ke stažení:  Zápisní-lístek-do-ŠD

RANNÍ DRUŽINA

  • 7:00 otevření budovy školy

Ranní družina probíhá v učebně družiny v prvním patře a je určena pro všechny žáky prvního stupně, které čekají v budově školy před vyučováním. Děti se po přihlášení vždy hlásí k zápisu do výchovy.

  • 7:55 ukončení ranního provozu školních družin

Dětí odcházejí samostatně do tříd na výuku.

 

ODPOLEDNÍ DRUŽINA

12:00 – 14:00:

příchod dětí s vyučujícím do jednotlivých oddělení, hygiena, společný oběd s vychovatelem.

Doba odpočinku a relaxačních her. Možnost vyzvedávání dětí.

Od 14:00 do 15:00

Řízená činnost podle tématu, pobyt mimo (převlečení dětí podle uvážení rodičů).

 

TUTO DOBU DĚTI PROSÍME NEVYZVEDÁVAT.

15:00 – 17:00

hygiena, svačina, střídání klidových a pohybových aktivit, příprava na vyučování. Vyzvedání dětí ze školní družiny.

Všechna oddělení jsou od 16 do 17 spojena na prvním patře školy v oddělení I. a IV.

 

 

OZNÁMENÍ O ZMĚNÁCH ODCHODU DÍTĚTE ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

  • V případě  samostatného odchodu , který není uveden v zápisnici dítěte nebo při vyzvednutí dítěte  jiným osobám, než je uveden v zápisu, informujte VYCHOVATELE písemně v DENÍKU ŠD, MAILEM, v naléhavých případech telefonicky s potvrzením požadavku i SMS zprávou.
  • V případě, že tak neučiníte, nebude dítě zbaven domů jinak než jak je uvedeno v zápisníku.

 

O přijetí dítěte do školní družiny rozhoduje ředitel školy a vedoucí školitelka školní družiny. Kapacita  školní družiny je 150 žáků.

 

 

 

 INFORMACE O PLATBÁCH ŠD

 

Platba za rok 2017:  částka 800, –  do konce  září  na účet školy  182049576/0300 s VS 90217  do poznámek uveďte  jméno dítěte .

Platba za rok 2018: částka  1200, –  do  15. ledna 2018  opět na  účet školy se stejným VS,  nezapomeňte prosím znovu uvést  jméno dítěte.

Pokud chcete, aby se ujistil  nejednou , určitě můžete. Částku 2000, –  zasílejte znovu na  účet školy se stejným VS  a do poznámek znovu uvedete  jméno dítěte.

 

 

 

Charakteristika ŠD

Školní družina je typ zájmového vzdělávání a mezi její cíle patří plnění obecných cílů vzdělávání prostředky danými zvláštnostmi její povahy.

Jedná se hlavně o:
* rozvoj žáka, jeho učení a poznávání
* pochopení základů hodnot, na kterých je postavena naše společnost
* získávání samostatnosti a sebevědomí k tomu, aby se žák mohl projevit jako samostatná osobnost působící na jeho okolí

Mezi  cíle  školních družin patří vzdělávání žáků ke smysluplnému využití volného času, umožnění relaxační činnosti a přípravu na vyučování.

Obsah vzdělávání

Činnost školních družin je realizována prostřednictvím konkrétních činností. Jsou k činnosti:
1. pravidelné
2. průběžné
3. příležitostné
4. spontánní

Mezi  prostředky  školních družin patří především hra, která přináší pozitivní emoce, vyvolává nové zážitky a využívá prvky pedagogiky.

Strategie výchovné práce  je respektování požadavků pedagogiky volného času, což je požadavek pedagogického ovlivňování volného času, dobrovolnosti, zajímavosti a zájmu, aktivity, citlivosti a citovosti a prostoru pro sebevědomost.

Program činností

Výběrová činnost se řídí zejména Školním vzdělávacím programem pro školní družinu. Tento program je základem pro zpracování čtvrtletních plánů, podle nichž se řídí týdenní harmonogram.

V týdenním harmonogramu lze najít:
* relaxační činnost
* výtvarné a pracovní činnosti
* sportovní
aktivity * trávení času v přírodě
* stolní a společenské hry
* společenské , psychologické a didaktické hry
* komunikační aktivity
* práce s počítačem a internetem
* příprava na vyučování
* spontánní činnost

 

archiv akcí