brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2018-2019

Zápis do prvních tříd

Zde naleznete veškeré informace o

 • zápisu do 1. třídy

 • žádosti o odklad

 • kritériích pro přijetí

 • dni otevřených dveří

Zajímá Vás filosofie školy?

Důležité informace o naší škole (filozofie školy, profil absolventa) naleznete ZDE . Rádi Vás přivítáme přímo u nás ve škole. Nahlédněte do tříd nebo se přímo zúčastněte výuky,  kdykoliv po předchozím domluvě s vedením školy. Den otevřených dveří se bude konat 12.března 2018 . Rezervace bude spuštěny včas na této stránce. Během poledne bude probíhat prohlídka školy (každou hodinu od 8:00 do 12:00 hod.). Odpoledne od 16 hodin budeme k dispozici na setkání.

 

Kritéria přijetí pro školní rok 2018-2019

Kritéria přijetí k základnímu vzdělávání 2018_2019

Zajímá Vás filosofie školy?Kdy je třeba přijít k zápisu?

Zápis do prvních tříd se uskuteční 9 .dubna 2018 od 14:30 do 19:00 a 10. dubna 2018 od 15:00 do 18:00 hodin.

K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce. 

Na Zápis do prvních tříd se můžete registrovat, rezervovat si přesný čas zápisu.

Registrace i Rezervace ZDE

 

Registrace rezervace zápisu

Pokud v rezervačním systému už nejsou uvedeny již žádné volné časy, přijďte v těchto dnech i bez rezervace.

Jak rozhodujeme o přijetí dítěte?

O přijetí žáků rozhoduje ředitel na základě řádně vyplněných žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání a na základě splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školy, prostorové a personální možnosti.

 

Co bude po zápise následovat?

Na webových stránkách bude zveřejněn seznam přijatých/neuznaných podle registru. čísel. Písemné rozhodnutí o přijetí bude k vyzvednutí ve škole. Rozhodnutí o neúspěchu bude posláno poštou.

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční v pondělí 25. června 2018 od 17 hodin ve škole.

Chcete požádat o odklad povinné školní docházky?

V době zápisu můžete písemně požádat o odložení povinné školní docházky svého dítěte o jeden rok. K žádosti přiložte doporučující posudek školského poradenského zařízení (spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Kladně) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Formulář žádosti o odklad naleznete v sekci o odklad školní docházky

Chcete zapsat dítě, které dosáhne šestého roku věku až během školního roku 2018/19, tedy do konce června 2019? (předčasný zápis)

V takovém případě u zápisu předložte písemnou žádost o předčasný nástup do ZŠ a přiložte doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (dosáhne-li dítě šestého roku věku v období září až prosinec školního roku 2018/19) a navíc ještě doporučující vyjádření odborného lékaře (dosáhne-li dítě šestého roku věku v období leden až červen školního roku 2018/19).

 

 Seznam pomůcek do první třídy – seznam berte jako orientační, s nákupy vyčkejte až po první třídní schůzce v červnu.

 

Co by měly děti před nástupem do ZŠ zvládat

Zápis do ZŠ není “přijímací zkouška”. Zápis probíhá jednoduchým rozhovorem. Dítě nezkoušíme, pouze zjišťujeme, na jaké úrovni jsou jeho předškolní dovednosti. Zde vypisujeme, co by děti mohly umět, ale rozhodně neočekáváme, že byste měli své děti specificky připravovat k zápisu. Navíc jsme si vědomi toho, že zápis je v dubnu a do září je ještě 5 měsíců vývoje dítěte. 

 • Správně vyslovovat všechny hlásky
 • Rozeznat hlásku na začátku slova
 • Vypravovat jednoduchou pohádku, vyprávět o své rodině, o obrázku
 • Zazpívat písničku, říci básničku
 • Poznat barvy
 • Vyjmenovat čísla 1 – 5 a umět přiřadit počet k číslům
 • Poznat základní geometrické tvary
 • Určovat polohu (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, vedle, nad, pod)
 • Běžně užívat společenské návyky (pozdrav, prosba, poděkování, omluva)
 • Zvládat základní hygienické návyky (samostatné používání WC, umytí rukou, smrkání)
 • Samostatně se převléknout, zavázat tkaniny, zapnout knoflíky a zip
 
Zápis dělat ZŠ z pohledu zakona, zde si Mu žete Prec í s t §36 § 37 školského zakona Plnění povinné školní docházky